Müracaat yapan öğrenci yurdu açabilecek, koşullara 3 yıl mühlet

AKP iktidarı, geçtiğimiz yıl krize dönüşen, bu yıl katlanarak büyüyen yurt meselesine kalıcı tahlil yerine mevzuatı gevşeterek tahlil arayışına girdi. Çıkarılan yeni yönetmeliğe nazaran, yurt açmak isteyenlere gerekli tüm koşulları yerine getirmek için 2025 yılına kadar müddet tanındı.

Geçtiğimiz yıl büyük kriz yaşanan yurt sorunu nedeniyle öğrenciler büyük sorun yaşamış, sokakta yatarak aksiyon yapmıştı. Bu yıl da yüksek enflasyona bağlı olarak fırlayan kira bedelleriyle birlikte öğrencilerin barınma sorunu büyüdü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, üniversitelerin açılmasına günler kala 2020 tarihli Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldırarak yenisini çıkardı.

AKP iktidarı öğrenci yurdu açmak için başvuranlara, tüm koşulları yerine getirebilmeleri için 1 Ağustos 2025’e kadar müddet verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin hedefi özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve kontrolüne ait metot ve temelleri düzenlemek olarak açıklandı.

Yeni yönetmeliğe eklenen geçilar, 6’ncı unsurun yedinci fıkrasındaki koşul hariç olmak üzere binalarını ve hizmetlerinci unsurda şu tabirlere yer verildi:

“Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kurum açma müsaadesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan kurumi 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen kurallara uygun hale getirirler.

Kurumların talepleri halinde bu müddet Bakanlık tarafından bir yıl daha uzatılabilir.”

Yetkili yönetimden otel, motel, pansiyon ve gibisi konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde her ne isim altında olursa olsun yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler 1/8/2023 tarihine kadar bu Yönetmelik kararları doğrultusunda kurum açma müsaadesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak üzere vilayet müdürlüğüne müracaat yaparlar.

Bu Yönetmeliğin can güvenliği istikametinden zarurî tuttuğu koşulları sağlamak kaydıyla müracaat yapanlara kurum açma müsaadesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

Bu kurumlar, 6’ncı hususun yedinci fıkrasındaki kural hariç olmak üzere binalarını ve hizmetlerini 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikte belirlenen kaidelere uygun hale getirirler.

1/8/2023 tarihine kadar müracaat yapmayan yerler ve başvurusu uygun görülenlerden 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelikle belirlenen kuralları yerine getirmeyen kurumlar valilikçe kapatılır.

KAMU HUKUKÎ BİREYLERİNCE AÇILANLARA DA 2 YIL SÜRE 

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu hukuksal şahıslarınca açılmış ve kurum açma müsaadesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 1/8/2024 tarihine kadar bu Yönetmelik kararları doğrultusunda kurum açma müsaadesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır.

YANGIN GÜVENLİĞİ, SAĞLAMLIK

Kamu hukuksal bireylerince açılmış olan kurumların kurum açma müsaadesi ile işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi sürecinde inşaat ruhsatı yahut yapı kullanma müsaadesi aranmadan, binanın yangına karşı güvenlik tedbirlerinin alındığına dair düzenlenen rapor ile binanın sağlam ve güçlü olduğuna ait rapor istenerek süreç yapılır. Bu kurumlar, 1/8/2024 tarihine kadar binalarını bu Yönetmelikte belirlenen kaidelere uygun hale getirirler.

AKARYAKIT İSTASYONUNA MESAFE 

Geçici hususlarda olmazsa olmaz denilen 6. unsurun 7. fıkrası şöyle:
(7) Kurum binaları ile akaryakıt istasyonları, yanıcı ve parlayıcı unsurların üretildiği yahut depolandığı yerler ortasındaki emniyet aralıklarının belirlenmesinde 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Heyeti Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kararları uygulanır. 14/8/1987 tarihli ve 87/12028 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Monopol Dışı Bırakılan Patlayıcı Hususlarla Av Materyali ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Tarz ve Asıllarına Ait Tüzük kararları gizlidir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.